You are here

Home

Estonia

Legal Notice

Estonian

Legal Notice

English

BUILDEST projekti seminar-infopäev 31. jaanuaril, 2013

Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus (EKVÜ), Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) ning Intelligent Energy - Europe (IEE) projekti BUILDEST meeskond korraldavad 31. jaanuaril, 2013 seminar-infopäeva, mille teemadeks on uued energiatõhususalased õigusaktid, ehitusvaldkonna standardid ning Eesti ehitusvaldkonna tööjõu koolitamise tegevuskava koostamine (projekt BUILDEST). Vt lisatud päevakava.

Estonian

BUILDEST project public seminar on the 31st of January, 2013

Foundation of Heating and Ventilation Engineers Society (EKVÜ), The Ministry of Economic Affairs and Communications (MKM) and the team of IEE project BUILDEST will organize public seminar for introducing new legal acts of energy efficiency, standards in the building sector and the activities of  "Development of the Estonian Continuing Education and Training Roadmap and Action Plan for the Building Sector to 2020". See the attached agenda of the seminar.

 

English

Euroopa Liidu energeetikaprogrammi Intelligent Energy – Europe (IEE) rahvuslik infopäev

Euroopa Liidu energeetikaprogrammi Intelligent Energy – Europe (IEE) rahvuslik infopäev toimub 30.01.2013, Tallinnas, Euroopa Liidu Majas (Rävala 4).

 
Üritusel osalemiseks palutakse täita registreerimisvorm hiljemalt 28.01.2013 siin:

 

English

Intelligent Energy - Europe (IEE) national infoday in Estonia

Intelligent Energy - Europe (IEE) national infoday in Estonia takes place on the 30th of January in Tallinn (Rävala 4, European Union House). 

Registering open here:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHFJTFV0Y2dzQW5JYlg...

 

English

Projekti BUILDEST kohtumine (Advisory Board III/Project Steering Committee II)

Projekti BUILDEST kohtumine (Advisory Board III/Project Steering Committee II) toimub 4. detsembril 2012 Nordic Hotel Forum´is.

 

Estonian

Combined meeting of Advisory Board III and Project Steering Committee II

Combined meeting of Advisory Board III and Project Steering Committee II takes place on the 4th of December in Nordic Hotel Forum, Tallinn (10 am - 2 pm)

 

English

Partners´meeting IV with the representatives of Estonian Qualifications Authority and vocational schools

The main purpose of the meeting: mapping the competences aimed at energy efficiency and complementing of occupational standards in the level of skilled workers.

English

WP3 töögrupi IV kohtumine Kutsekoja ja kutsekoolide esindajatega

Kohtumise eesmärk: kaardistada energiatõhususealased kompetentsid ehitusvaldkonna kutsestandardite täiustamiseks oskustöölise tasandil.

Estonian

Pages