You are here

Home

Estonia

WP3 töögrupi III kohtumine Kutsekoja ja kutsekoolide esindajatega

Kohtumise eesmärk: kaardistada energiatõhususealased kompetentsid ehitusvaldkonna kutsestandardite täiustamiseks oskustöölise tasandil.

Estonian

Partners´ meeting III with the representatives of Estonian Qualifications Authority and vocational schools

The main purpose of the meeting: mapping the competences aimed at energy efficiency and complementing of occupational standards in the level of skilled workers.

English

WP3 töögrupi II kohtumine Kutsekoja ja kutsekoolide esindajatega

Kohtumise eesmärk: panna kokku töögrupp Kutsekoja ja kutsekoolide esindajatest koos projekti partneritega, et kaardistada energiatõhususealased kompetentsid ehitusvaldkonna kutsestandardite täiustamiseks töölisetasandil.

Estonian

Partners´ meeting II with the representatives of Estonian Qualifications Authority and vocational schools

The main purpose of the meeting: to set up work group of vocational schools, Estonian Qualifications Authority and project partners for mapping the competences aimed at energy efficiency and complementing of occupational standards in the level of skilled workers.

English

WP3 töögrupi kohtumine Kutsekoja esindajatega

Kohtumise eesmärk: ühine arutelu teemal, milline on energiatõhususe valdkonna teadmiste kirjeldamiseks sobiv vorm ja edasine koostöö. 

Estonian

WP3 work group meeting with Estonian Qualifications Authority

The main purpose of the meeting: to analyse the treatment of energy efficiency competences of the construction field and further cooperation with Estonian Qualifications Authority.

 

 

English

Partners´ meeting I with Estonian Ministry of Education and Research (MER)

The main purpose of the meeting: to analyse together the selection of adult continuing education vocations, relations with the qualification standards, the quality assurance of training and planning state commissioning of education in the construction field.   

English

WP3 töögrupi I kohtumine Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatega

Kohtumise eesmärk: arutada üheskoos täiskasvanute täienduskoolituse erialade valikut, seoseid kutsestandarditega, õppe kvaliteedi tagamise võimalusi ja riikliku koolitustellimuse kujunemisega seonduvat ehituse valdkonnas.

Estonian

Open days of cities and parishes 2012

Introducing BUILDEST project by the coordinator KredEx to local municipalities during a session on education and energy, on the 15th o February 2012 in Viru hotel (see the attached agenda).

English

Linnade ja Valdade Päevad 2012

BUILDEST projekti tutvustus kohalikele omavalitsustele teemaplokis "Energia- ja küttelahendused", 15. veebruaril 2013 Linnade ja Valdade Päeval Viru hotellis (vt lisatud päevakava).

Estonian

Pages