You are here

Home

Estonia

Tehnilise Järelevalve Ameti infopäev

Projekti "BUILDEST" tutvustus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt infopäeval osalenud ehitusvaldkonnaga seotud ettevõtete inseneridele, projektijuhtidele jt.

Estonian

Estonian Technical Surveillance Authority's public event

Introducing project BUILDEST by the Ministry of Economical Affairs and Communications. Participants included engineers, project managers and directors of different companies that are active in domains closely related to building.

English

Foundation Innove

Tallinn University of Technology (TUT)

Tallinn University of Technology (TUT)

English

Foundation Innove

English

Foundation KredEx

National Country Block

Projekti BUILDEST eesmärk oli töötada välja energiatõhusate ja jätkusuutlike ehituslahenduste loojatele täiendõppe ja hariduse kava, mis oleks vastavuses Eestile seatud 2020. aasta energiaalaste eesmärkidega ning võtaks arvesse ka “liginullenergiahoonete” nõudeid.

Estonian

Pages