You are here

Home

Estonia

Eesti Arhitektide Liit (EAL)

Estonian

The Union of Estonian Architects (UEA)

English

SA Kutsekoda

Estonian

Estonian Qualifications Authority (EQA)

English

Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskus

Estonian

Haridus- ja Teadusministeerium (HTM)

Estonian

Estonian Ministry of Education and Research (MER)

English

BUILDEST projekti teavituspäev

Buildest projekti teavituspäev (National Status Quo analüüsi esmaste tulemuste tutvustus avalikkusele), 8. juunil 2012 Radissoni hotellis (vt lisatud päevakava).

Estonian

BUILDEST projekti teabepäev

BUILDEST projekti avalik tutvustusüritus kõigile huvigruppidele, 26. jaanuaril 2012 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Aatriumi saalis (vt lisatud päevakava).

Estonian

Pages