You are here

Home

Estonia

BUILDEST project public seminar

Public event for all relevant stakeholders to introduce the BUILDEST project to a wide selection of interested parties, on the 26th of January 2012 in the Ministry of Economic Affairs and Communications (see the attached agenda).
English

Estonia Calendar Page description

BUILDEST projektistteavitamiseksningtegevustelevõimalikultlaiapõhjaliseheakskiidusaamiseks on planeeritudkorraldadamitmeidavalikkeüritusiningkaasatasidusgruppekoguprojektiperioodi jooksul.

Estonian

Estonia Calendar Page description

For ensure wide-ranging acceptance and awareness of the BUILDEST project activities, there are several public events and commitment of stakeholders planned during the whole project period.

English

Estonia EU Activities Page description

BUILDEST projektikonsortsiumkoosnebviiestorganisatsioonist, keskõik on seotudenergiatõhususalastemeetmetearendamisejarakendamisegaEestis. Projektipartneriteks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM), SA KredEx, SA Innove, EestiEhitusettevõtjateLiit (EEEL) ja TallinnaTehnikaülikool (TTÜ).

BUILDEST projektkestab 1.novembrist 2011 kuni 30. aprillini 2013.

 

Koordinaator

SAKredEx

Triin Väljataga

e-post:triin.valjataga@kredex.ee 
tel: +372 6674 108

Estonian

Estonia EU Activities Page description

The BUILDEST consortium is built of five (5) organisations highly involved in energy-efficiency measures development and implementation for Estonian building sector workforce training.

English

Estonia

Estonian

Image 6

Image 5

Image 4

Image 3

Pages