You are here

Home

Finland

BUILD UP Skills Finland: Laatua ja osaamista rakennustyömaalle

Laatua ja energiatehokkuutta työmaille peräänkuuluttava hanke jatkaa 2. vaiheessaan suunnitelmien konkreettiseen toteutukseen. Keväällä 2013 valmistunutta energiatehokkuuden kansallista etenemissuunnitelmaa lähdetään toteuttamaan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Sekä rakennustyömailla työskentelevien että heitä kouluttavien osaamista vahvistetaan ja sitä tuetaan hankkeessa tuotettavan hyviin käytäntöihin perustuvan koulutus- ja opastusmateriaalin avulla.

Finnish

Kalvopohja (D1.9)

Hankkeen kalvopohjat pdf-muodossa.

Finnish

Työpajojen yhteenveto (D4.2)

Hankkeen aikana käytyjen roadmapin sisältöä tarkentavien työpajojen yhteenveto.

Finnish

Työpajojen yhteenveto (D4.1)

Hankkeen aikana käytyjen roadmappia valmistelevien työpajojen ryhmätöiden ja keskustelujen yhteenveto.

Finnish

Uutiskirjekooste (D1.6)

Kooste eri toimijoiden uutiskirjeistä, joissa BUILD UP Skills Finland hanketta on käsitelty.

Finnish

Julkaistut artikkelit (D1.8)

Kooste artikkeleista, jotka on julkaistu eri lehdissä BUILD UP Skills Finland hankkeen aikana.

Finnish

D5.1 Etenemissuunnitelmaan sitouttaminen (D5.1)

Etenemissuunnitelman laatiminen, ja jatkossa siinä esitettyjen toimenpiteiden menestyksekäs toteuttaminen, on edellyttänyt keskeisten alalla toimivien yhteisöjen ja organisaatioiden vuoropuhelua, yhteistyötä sekä sitoutumista etenemissuunnitelman toimenpide‐ehdotustenedistämiseen. Tähän on pyritty jo hankkeen käynnistämisvaiheesta lähtien kaikissa projektin vaiheissa usein erilaisin toimenpitein, joita käsitellään tässä selvityksessä etenemissuunnitelmaan liittyvistä sitouttamis‐ ja tukitoimenpiteistä.

Finnish

BUILD UP Skills tiedote 16.5.2013 (D1.7)

Rakentamisen laatu ja energiaosaaminen samalla viivalla

Suomen rakennusalan työntekijöistä suurimmalle osalle tulisi tarjota lisäkoulutusta, jotta rakentamisen laatu- ja energiatehokkuustavoitteet saavutetaan. Tämä ilmenee rakennustyöntekijöiden energiaosaamisen lisäämiseen tähtäävässä BUILD UP Skills Finland -hankkeessa laaditusta kansallisesta etenemissuunnitelmasta.
 

Finnish

BUILD UP Skills Finland Roadmap (D4.3)

Etenemissuunnitelma luovutettiin huhtikuun 29. päivä hankkeen ohjausryhmälle, jonka muodostavat: ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Opetushallitus, Rakennusteollisuus RT ry ja Rakennusliitto.

Finnish

BUILD UP Skills Finland Roadmap (D4.3)

English

Pages