You are here

Home

Finland

BUILD UP Skills Pillar II -vaiheen haku käynnissä!

Kyseessä on normaali IEE-ohjelman haku, jota IEE ohjelman tuki on max 75 % ja kaksi hakupäivämäärää vuonna 2013:

  • Ensimmäinen hakupäivä 30.4. (IEE 2012 haku)
  • Toinen hakupäivä 28.11. (IEE 2013 haku)

Konsortio voi olla joko kansallinen tai monikansallinen

  • vähintään kaksi partneria
  • toivotaan mieluummin pieniä kuin suuria konsortioita ja osaamisen oltava konsortion sisällä

Kuka tahansa voi hakea (ei rajoituksia) IEE ohjelman hakijakriteereiden mukaisesti (ei yksityinen henkilö)

Finnish

Nykytilan analyysi -raportti (D2.1)

Kevään 2012 aikana järjestettiin työmaakysely ”Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla”, jonka avulla selvitettiin rakennuksilla työskentelevien ammattilaisten energiaosaamisen nykytasoa ja täydennyskoulutustarpeita.

Työmaakyselyn ja Helsingissä, Tampereella sekä Oulussa pidettyjen työpajojen perusteella TTS kokosi osaamisen nykytilasta analyysin toimenpideohjelman lähtötiedoksi.

Finnish

Energiaosaaminen rakennustyömaalla -työpaja

Työpaja on osa rakennustyömaan ammattilaisten energiaosaamisen kehittämiseen tähtäävää Build Up Skills Finland -hanketta, jossa selvitetään nykyistä osaamistasoa ja lisäkoulutustarpeita energiatehokkaassa rakentamisessa. Keskeinen osa hanketta on koota yhteen rakennusalalla osaamisen kehittämiseen ja energiatehokkuuteen vaikuttavat sidosryhmät, viranomaiset ja koulutuksen järjestäjät. Työpajan toteutuksesta vastaa Build Up Skills Finland -hanke (RATEKO, Amiedu, Työtehoseura ja Motiva).

QUO Language

Finland Quo

QUO Language

Motiva

Finnish

Motiva

English

TTS - Työtehoseura

Finnish

Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO

Finnish

Amiedu

Finnish

Finland 6

Pages