You are here

Home

Finland

Rakennusalan energiatehokkuusosaamisen nykytila-analyysin raportti valmistuu elokuussa

Build Up Skills -hankkeessa laaditaan kansallinen etenemissuunnitelma, johon kootaan rakennustyömailla toimivien ammattilaisten koulutustarpeet ja -tavoitteet sekä suunnitelma koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä.

Kevään 2012 aikana on koottu nykytila-analyysi rakennusalan eri ammattiryhmien osaamisen ja koulutuksen nykytilasta, tarpeista ja tavoitteista. Maalis-huhtikuussa toteutettiin sähköinen kysely rakennustyömaalla toimivien ammattilaisten tiedoista ja osaamisesta rakennusten energiatehokkuudessa ja uusiutuvan energian käytössä.

Finnish

Oulun työpajasta mallia energiaosaamisen kehittämiseen rakennustyömailla

Build Up Skills Finland kutsui rakennusalan ammattilaisia Oulun seudulta tiistaina 15.5.2012 työpajaan, jossa mietitään rakennustyömaan ammattilaisten energiaosaamisen nykytasoa sekä kehittämis- ja lisäkoulutustarpeita. Oulun kaupungin kokemukset rakentamisen energiatehokkuuden edistämisestä yhdessä alan toimijoiden kanssa tarjoaa kiinnostavaa materiaalia eurooppalaiseen Intelligent Energy Europe -hankkeeseen.

Finnish

Työpajoista ja kyselystä materiaalia energiaosaamisen hallintaan rakennustyömailla

Rakennustyömaan ammattilaisten energiaosaamisen lisäämiseen tähtäävä hanke käynnistyi marraskuussa 2011. Parhaillaan käynnissä olevan kyselyn sekä huhtikuussa käynnistyvien työpajojen avulla selvitetään nykyistä osaamistasoa ja lisäkoulutustarpeita.

Kevään aikana järjestetään työpajoja rakennus- ja talotekniikka-alan toimijoille ja sidosryhmille. Niissä alalla toimivat ja heidän sidosryhmänsä voivat esittää näkemyksiään tämänhetkisestä osaamisen tasosta ja lisäkoulutuksen tarpeesta.

Finnish

About

Projektin sisältö ja tavoite

Rakennustyöntekijöiden energiaosaamisen lisäämiseen tähtäävä hanke ”Build Up Skills” -käynnistyi marraskuussa 2011. Projektissa laaditaan keväällä 2013 etenemissuunnitelma(roadmap), jossa kuvataan valtakunnallinen etenemistapa rakennusalan ammattiryhmien lisäkoulutuksen järjestämiseksi.

Finnish

About

English

Finland Community

English

Rakennusliitto

Finnish

The Finnish Construction Trade Union RL

English

Rakennusteollisuus

Finnish

Pages