You are here

Home

Finland

Opetushallitus

Finnish

The Finnish National Board of Education

English

Työ- ja elinkeinoministeriö

Finnish

Ministry of Employment and the Economy

English

Ympäristöministeriö

Finnish

Ministry of the Environment

English

Filnand EU Activities Page description

Hanke käynnistyi Suomessa marraskuussa 2011 ja kestää kevääseen 2013 asti. Koordinaattorina toimii Motiva Services ja siinä ovat lisäksi mukana Työtehoseura TTS, Amiedu sekä Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO. Tavoitteena on rakennusalalla työskentelevien ammattilaisten energiatietoisuuden ja ‐osaamisen lisääminen.

Finnish

Filnand EU Activities Page description

Build Up Skills Finland project period is from November 1st 2011 to April 30th 2013. The project is coordinated by Motiva Services with Work Efficiency Institute, Amiedu Foundation and Training centre for the Construction Industries RATEKO as project partners. The project aims at increasing the skills and information on energy efficiency among construction workers.

English

Energiaosaaminen rakennustyömaalla. Työpaja.

Finnish

Pages