You are here

Home

Slovakia

BUS_SK_SQA-FINAL

Slovak

Záverečná konferencia projektu Build-up Skills

Dňa 18. novembra 2013 sa v Bratislave konala záverečná konferencia projektu Build-up Skills Slovakia, na ktorej sa za účasti predstaviteľov Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, stavebných firiem, stavovských organizácií a vzdelávacích organizácií prezentovali dosiahnuté výsledky projektu - Analýza súčasnej situácie v celoživotnom vzdelávaní v sektore stavebníctva a energetiky a Cestovná mapa, tzv. „Road map“ –plán pre vzdelávanie a prípravu robotníkov na stavbách v profesiách zabezpečujúcich zníženie potreby energie v budovách. Cestovná mapa bude po schválení Vládou SR jedným z hlavných dokumentov vzdelávania zamestnancov stavebných firiem, robotníkov, stavbyvedúcich.

Slovak

Workshop Národnej kvalifikačnej platformy

Dňa 14. marca 2013 sa konal v Bratislave v rámci projektu Build-upSkills Slovakia 2. Workshop Národnej kvalifikačnej platformy, na ktorom sa na základe výstupov  ukončenej Status Quo analýzy začala pripravovať cestovná mapa pre školenie robotníkov na stavbách. Táto cestovná mapa bude pripravená ku koncu augusta 2013.

 
 
 
Slovak

Účasť členov konzorcia Build-up Skills Slovakia na stretnutí v Bruseli

V dňoch 26.-28.11.2012 sa v Bruseli konalo stretnutie, ktoré bolo zamerané na výmenu informácií a skúseností z riešenia projektu Build-up Skills (BUS) na národnej úrovni, medzi krajinami zapojenými do iniciatívy Build-up Skills.

V úvode stretnutia zástupcovia jednotlivých krajín prezentovali, v akom štádiu riešenia sa nachádzajú a aký ďalší postup pripravujú. Zástupcami Slovenska, ktorí informovali o progrese v riešení projektu boli členovia konzorcia, a to prof. Ing. Zuzana Sternová z TSÚS a  PhD. RNDr. Ing. František Doktor z ÚVS.

Slovak

Status Quo analýza

Koncom januára 2013 projektový tím projektu Build-up Skills Slovakia úspešne ukončil Status Quo analýzu. Na základe tejto analýzy sa začala pripravovať cestovná mapa školenia robotníkov na stavbách.

 

 

Slovak

Úvodná konferencia národnej platformy.

Dňa 19. novembra 2012 sa v rámci projektu Build-upSkills Slovakia konala úvodná konferencia národnej platformy. Na tejto konferencii sa okrem členov projektového tímu zúčastnili aj ostatní stakeholderi, a to zástupcovia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Ministerstva hospodárstva, stredných odborných škôl, firiem pôsobiacich v oblasti stavebníctva, strešných profesných organizácií a ďalší záujemcovia o projekt.

Slovak

Účasť slovenskej delegácie na stretnutí programu Build-up Skills v Ľubľane

V dňoch 11. – 13- 6. 2012 sa v Ľubľane konal EU  Exchange meeting, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia projektové konzorcia  BUILD UP SKILLS SLOVAKIA, Ing. Lucia Boháčová Perucconi (ZSPS), Mgr. Attila Jámbor (ZSPS) a prof. Ing. Zuzana Sternová (TSÚS). Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré k predmetnej iniciatíve BUILD UP SKILLS pristúpilo až v druhej etape (Grant Agreement s EACI vstúpilo do platnosti dňa 6.6.2012). Hlavnou témou stretnutia bola prezentácia STATUS QUO ANALÝZ za jednotlivé krajiny (21), ktoré začali s realizáciou projektu v prvej etape, t.j. o 6 mesiacov skôr.

Slovak

Účasť členov konzorcia Build-up Skills Slovakia na stretnutí v Bruseli

 

V dňoch 26.-28.11.2012 sa v Bruseli konalo stretnutie, ktoré bolo zamerané na výmenu informácií a skúseností z riešenia projektu Build-up Skills (BUS) na národnej úrovni, medzi krajinami zapojenými do iniciatívy Build-up Skills.

V úvode stretnutia zástupcovia jednotlivých krajín prezentovali, v akom štádiu riešenia sa nachádzajú a aký ďalší postup pripravujú. Zástupcami Slovenska, ktorí informovali o progrese v riešení projektu boli členovia konzorcia, a to prof. Ing. Zuzana Sternová z TSÚS a  PhD. RNDr. Ing. František Doktor z ÚVS.

Slovak

Workshop Národnej kvalifikačnej platformy

Dňa 14. marca 2013 sa konal v Bratislave v rámci projektu Build-upSkills Slovakia 2. Workshop Národnej kvalifikačnej platformy, na ktorom sa na základe výstupov  ukončenej Status Quo analýzy začala pripravovať cestovná mapa pre školenie robotníkov na stavbách. Táto cestovná mapa bude pripravená ku koncu augusta 2013.

 

Slovak

Pages