You are here

Home

Slovakia

Legal Notice

English

National Country Block

Slovak

Projekt BUILD UP SKILLS Slovakia je koordinovaný Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) za podpory ďalších 4 členov konzorcia:

Technický a skúšobný ústav stavebný (TSÚS),

Ústav vzdelávania a služieb (ÚVS),

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a

EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP.

National Country Block

English

The project will be led by the Association of Construction Entrepreneurs of Slovakia (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska – ZSPS) with assistance of other 4 consortium members:

Building Testing and Research Institute (Technický a skúšobný ústav stavebný – TSUS),

Congress and Educational Centre (Ústav vzdelávania a služieb),

Slovak Innovation and Energy Agency (Slovenská inovačná a energetická agentúra – SIEA)

EkoFond, non investment fund established by the Slovak Gas Company.

EkoFond, non-investment fund established by SPP

English

Building Testing and Research Institute, n.o. - TSÚS

English

Congress and Educational Centre - UVS

English

Slovak Innovation and Energy Agency - SIEA

English

About

Slovak

About

English

Pages