You are here

Home

Publications

Työpajojen yhteenveto (D4.1)

Hankkeen aikana käytyjen roadmappia valmistelevien työpajojen ryhmätöiden ja keskustelujen yhteenveto.

Finnish

Uutiskirjekooste (D1.6)

Kooste eri toimijoiden uutiskirjeistä, joissa BUILD UP Skills Finland hanketta on käsitelty.

Finnish

Julkaistut artikkelit (D1.8)

Kooste artikkeleista, jotka on julkaistu eri lehdissä BUILD UP Skills Finland hankkeen aikana.

Finnish

D5.1 Etenemissuunnitelmaan sitouttaminen (D5.1)

Etenemissuunnitelman laatiminen, ja jatkossa siinä esitettyjen toimenpiteiden menestyksekäs toteuttaminen, on edellyttänyt keskeisten alalla toimivien yhteisöjen ja organisaatioiden vuoropuhelua, yhteistyötä sekä sitoutumista etenemissuunnitelman toimenpide‐ehdotustenedistämiseen. Tähän on pyritty jo hankkeen käynnistämisvaiheesta lähtien kaikissa projektin vaiheissa usein erilaisin toimenpitein, joita käsitellään tässä selvityksessä etenemissuunnitelmaan liittyvistä sitouttamis‐ ja tukitoimenpiteistä.

Finnish

BUILD UP Skills tiedote 16.5.2013 (D1.7)

Rakentamisen laatu ja energiaosaaminen samalla viivalla

Suomen rakennusalan työntekijöistä suurimmalle osalle tulisi tarjota lisäkoulutusta, jotta rakentamisen laatu- ja energiatehokkuustavoitteet saavutetaan. Tämä ilmenee rakennustyöntekijöiden energiaosaamisen lisäämiseen tähtäävässä BUILD UP Skills Finland -hankkeessa laaditusta kansallisesta etenemissuunnitelmasta.
 

Finnish

Etude ADEME-CAFOC sur les besoins en formation des formateurs

Une synthèse de l''étude ADEME-CAFOC souvent citée dans le cadre des travaux sur la formation des formateurs est disponible en ligne.

Pour plus d'informations sur cette étude, vous pouvez nous adresser un mail : francebuildupskills@gmail.com

 

French

BUILD UP Skills Finland Roadmap (D4.3)

Etenemissuunnitelma luovutettiin huhtikuun 29. päivä hankkeen ohjausryhmälle, jonka muodostavat: ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Opetushallitus, Rakennusteollisuus RT ry ja Rakennusliitto.

Finnish

Pages