You are here

Home » EU exchange meetings

Účasť slovenskej delegácie na stretnutí programu Build-up Skills v Ľubľane

Slovak

 

V dňoch 11. – 13- 6. 2012 sa v Ľubľane konal EU  Exchange meeting, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia projektové konzorcia  BUILD UP SKILLS SLOVAKIA, Ing. Lucia Boháčová Perucconi (ZSPS), Mgr. Attila Jámbor (ZSPS) a prof. Ing. Zuzana Sternová (TSÚS). Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré k predmetnej iniciatíve BUILD UP SKILLS pristúpilo až v druhej etape (Grant Agreement s EACI vstúpilo do platnosti dňa 6.6.2012). Hlavnou témou stretnutia bola prezentácia STATUS QUO ANALÝZ za jednotlivé krajiny (21), ktoré začali s realizáciou projektu v prvej etape, t.j. o 6 mesiacov skôr. Počas uskutočnených workshopov boli prezentované príklady dobrej praxe, odporúčania pre nové krajiny a plagáty SQA za jednotlivé krajiny.  Pre zástupcov zo SR to bola dobrá príležitosť oboznámiť sa s výsledkami jednotlivých krajín a následne získané skúsenosti premietnuť do práce na STATUS QUO ANALÝZE za SR. Zástupcovia zo SR za zúčastnili aj stretnutia so zmluvnými partnermi, na ktorom boli prediskutované záväzky a odporúčania v súvislosti s implementáciou projektu vyplývajúce zo zmluvy. 

 

EU Activity Type: 
Start date: 
Wednesday, June 6, 2012 - 14:00
End date: 
Wednesday, June 13, 2012