You are here

Home » Slovakia

Úvodná konferencia národnej platformy.

Slovak

Dňa 19. novembra 2012 sa v rámci projektu Build-upSkills Slovakia konala úvodná konferencia národnej platformy. Na tejto konferencii sa okrem členov projektového tímu zúčastnili aj ostatní stakeholderi, a to zástupcovia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Ministerstva hospodárstva, stredných odborných škôl, firiem pôsobiacich v oblasti stavebníctva, strešných profesných organizácií a ďalší záujemcovia o projekt. Na konferencii sa vytvorila Národná kvalifikačná platforma a vytvorili sa pracovné skupiny, ktoré začali pracovať na Status Quo analýze.  Na konferencii odzneli príspevky, ktoré nájdete v prílohe.

 
 
 
Start date: 
Monday, November 19, 2012 - 14:00
Location: 
End date: 
Monday, November 19, 2012