You are here

Home » Slovakia

Status Quo analýza

Slovak

Koncom januára 2013 projektový tím projektu Build-up Skills Slovakia úspešne ukončil Status Quo analýzu. Na základe tejto analýzy sa začala pripravovať cestovná mapa školenia robotníkov na stavbách.

 

 

Start date: 
Tuesday, January 1, 2013 - 14:00
Location: 
End date: 
Tuesday, January 1, 2013