You are here

Home » Slovakia

Workshop Národnej kvalifikačnej platformy

Slovak

Dňa 14. marca 2013 sa konal v Bratislave v rámci projektu Build-upSkills Slovakia 2. Workshop Národnej kvalifikačnej platformy, na ktorom sa na základe výstupov  ukončenej Status Quo analýzy začala pripravovať cestovná mapa pre školenie robotníkov na stavbách. Táto cestovná mapa bude pripravená ku koncu augusta 2013.

 
 
 
Start date: 
Thursday, March 14, 2013 - 14:00
Location: 
End date: 
Thursday, March 14, 2013