You are here

Home » Publications

D5.1 Etenemissuunnitelmaan sitouttaminen (D5.1)

Etenemissuunnitelman laatiminen, ja jatkossa siinä esitettyjen toimenpiteiden menestyksekäs toteuttaminen, on edellyttänyt keskeisten alalla toimivien yhteisöjen ja organisaatioiden vuoropuhelua, yhteistyötä sekä sitoutumista etenemissuunnitelman toimenpide‐ehdotustenedistämiseen. Tähän on pyritty jo hankkeen käynnistämisvaiheesta lähtien kaikissa projektin vaiheissa usein erilaisin toimenpitein, joita käsitellään tässä selvityksessä etenemissuunnitelmaan liittyvistä sitouttamis‐ ja tukitoimenpiteistä.

Finnish
EU Activity Type: 
Date of publication: 
Tuesday, July 9, 2013 - 09:30