You are here

Home » Publications

Build up Skills Poland - Analiza status quo

Kwalifikacja zawodowe i kadry dla zieloneo budownictwa - "Ocena bieżącejsytuacji w sektorze budownictwa zawodoweo w Polsce pod kątem realizacji krajowych celów roku 2020 w zakresie podniesienia efektywności energtycznej i zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii", Warszawa, sierpień 2012

Polish
EU Activity Type: 
Date of publication: 
Monday, November 24, 2014 - 13:00