You are here

Home

analiza statusa quo

National Country Block

CroSkills

 

CROSKILLS - „Buildupskills for Croatia“

 

 

Osnovni cilj:

Definirati i kvantificirati potrebe i mogućnosti građevinskog sektora u Hrvatskoj kako bi se doprinijelo postizanju ambicioznih nacionalnih ciljeva energetske učinkovitosti.

 

Croatian