You are here

Home

BuildUpSkills

National Country Block

Slovak

Projekt BUILD UP SKILLS Slovakia je koordinovaný Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) za podpory ďalších 4 členov konzorcia:

Technický a skúšobný ústav stavebný (TSÚS),

Ústav vzdelávania a služieb (ÚVS),

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a

EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP.

National Country Block

English

The project will be led by the Association of Construction Entrepreneurs of Slovakia (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska – ZSPS) with assistance of other 4 consortium members:

Building Testing and Research Institute (Technický a skúšobný ústav stavebný – TSUS),

Congress and Educational Centre (Ústav vzdelávania a služieb),

Slovak Innovation and Energy Agency (Slovenská inovačná a energetická agentúra – SIEA)

EkoFond, non investment fund established by the Slovak Gas Company.

National Country Block

Goed vakmanschap en samenwerking in de bouwsector zijn essentieel om de Nederlandse en Europese energiedoelstellingen in de bouw- en installatiesector te bereiken. Het EU-initiatief BUILD UP Skills draagt hieraan bij. Hoe? Door te werken aan verbeteringen van de kwalificaties en vaardigheden van Europese werknemers betrokken bij de energetische verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Dutch